dolnośląskie
Data Temat
2017-10-25 17:36 bursztyny na Dolnym Śląsku
2017-02-27 10:16 Wojcieszów
2017-02-25 17:47 granitoidowy masyw Karkonoszy
2016-07-26 07:24 Rębiszów-kamieniołom bazaltu
2016-05-23 19:18 Lista stanowisk na Dolnym Śląsku
2015-07-26 17:31 Ogorzelec
2015-02-08 13:56 Gruszków k. Kowar
2015-01-17 19:14 Zagórze Śląskie
2014-06-05 19:14 Piława Górna
2014-05-18 11:37 Żelazno, Ołdrzychowice, Romanowo - Pasmo Krowiarek
2014-05-12 09:00 Koźmice, Gilów, Przedborowa
2013-07-18 19:05 Przecznica, Gierczyn, Krobica
2013-07-08 15:06 Sowia Dolina
2013-06-27 08:33 Bystrzyca Górna
2013-05-12 18:30 Kletno
2013-03-17 19:44 Dziwiszów, Jeżów Sudecki k. Jeleniej Góry
2012-12-10 20:44 Stara Kamienica
2011-11-18 07:01 Rędziny
2011-11-16 08:38 piaskowce i bazalty żerkowickie
2011-08-19 10:08 Kamienna Góra
2011-07-30 18:58 działalność Zakładów Przemysłowych R-1 na terenie Sudetów
2011-03-20 10:51 Pole Rudne PR-1 Kowary
2010-11-15 22:11 turkus (Pustków Wilczkowski)
2010-08-09 16:44 Pole Rudne PR-2 Miedzianka
2010-08-04 17:08 Wąwóz Myśliborski
2010-04-25 06:34 lidyty (Żdanów, Opolnica)
2010-02-08 17:43 kopalnie srebrnogórskie
2010-02-08 12:31 kryształy górskie z Izerskich Garbów i Rozdroża Izerskiego
2010-02-08 12:24 Lutynia k. Lądka Zdroju
2010-02-08 09:17 Wieściszowice
2010-02-08 08:16 chromit (Tąpadła)
2010-02-08 05:52 sztolnia Silberloch k. Walimia
2009-12-21 15:41 kopalnie rud żelaza w Gołaczowie
2009-06-29 06:51 Szklarska Poręba - ślady dawnego górnictwa
2009-06-15 09:50 planowanie wycieczek w Sudety po okazy
2009-03-24 13:45 fyllity i łupki fyllitowe
2009-01-30 19:01 sztolnia Daisy
2008-10-24 15:56 Szlichy minerałów z rzek Dolnego Śląska
2008-08-12 15:06 skały ultrazasadowe w Sudetach
2008-08-11 13:34 Szklary
2008-08-08 15:18 bazalt koło Międzylesia
2008-04-01 11:38 Czerwona Jama w Szklarskiej Porębie
2008-01-22 20:50 kopalnia magnezytu w Wirach
2007-10-30 17:33 terrany w Sudetach i granity postorogenezy waryscyjskiej
2007-09-18 16:48 Nowa Ruda, Słupiec, Przygórze
2007-06-09 13:10 wystąpienia korundów w Sudetach
2007-05-29 13:19 stanowisko Golińsk
2007-05-24 19:18 KWB Turów
2007-05-03 10:00 ofiolit sudecki
2007-05-03 09:28 Dolny Śląsk - podziały, mapy, literatura
2007-01-23 11:02 Złoty Stok
2006-11-16 14:53 Niecka Śródsudecka
2006-09-18 15:25 Radzimowice
2006-09-01 20:29 Czarnów
2006-06-06 11:41 Sudeckie stanowiska (zdjęcia ...)
2006-03-03 21:45 kryształy berłowe z Dolnego Śląska
2005-12-20 17:09 skały wapienno-krzemianowe (skarny) w Sudetach
2005-12-15 16:21 Taczalin - Legnickie Pole
2005-12-15 15:51 granitoidy i pegmatyty w Sudetach
2005-12-10 08:12 jaspisy (Trójgarb)
2005-12-05 16:27 Jegłowa